Szkoła funkcjonuje już od początku roku szkolnego 1999/2000. Jednym z pierwszych etapów, było przeprowadzenie przetargu na wykonanie budowy obiektu. Gmina Męcinka zgłosiła przetarg na budowę Gimnazjum Gminnego 5 maja 2000 roku (“ Gazeta Jaworska” z dnia 11 maja 1999 r.) Zgłosiło się do niego 8 firm. Komisja przetargowa pod przewodnictwem wójta gminy wybrała wykonawcę: Firmę „Bolko” z Jawora, oraz „Hydrobudowę”  z Wrocławia. Zaprojektowano 12 sal lekcyjnych i niezbędna infrastrukturę ( stołówka, biblioteka, świetlica). Szacunkowy koszt inwestycji wynosił 3. 000.000 zł.

W nowym budynku rozpoczęli rok szkolny uczniowie gimnazjum 2000/2001. W niespełna półtora roku powstał obiekt, w którym jest 9 klasopracowni z zapleczami dla nauczycieli, pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatami. Kolejne 5 sal, oraz biblioteka, świetlica, szatnia i pomieszczenia administracyjne zostały oddane do użytku w 2002 roku.


Widok na Gimnazjum w Męcince


Widok na budynek szkoły

Otwarcie szkoły – przemawia wójt gminy W. Hutnik

Przemawia wójt gminy Męcinka, obok dyrektor Gimnazjum E. Rodzeń

Uroczyste otwarcie gimnazjum – na zdjęciu wójt gminy, dyrektor szkoły, sekretarz szkoły B. Kopeć

Wejście do budynku gimnazjum

W Gimnazjum uczą się dzieci z obwodu gminy Męcinka, na terenie której znajdują się 3 Szkoły Podstawowe. Uczniowie przywożeni są i odwożeni do domów szkolnym Gimbusem ( kierowca Jan Światkowski) oraz wynajętymi autobusami z PKS Jawor.

W oczekiwaniu na odjazd gimnazjaliści uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
Mają również możliwość uczęszczania na koła zainteresowań z języka polskiego, matematyki, biologii, internetowe i europejskie. Zapewniamy naukę języka niemieckiego i angielskiego. W szkole prowadzona jest edukacja europejska w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego „ Europa i Ty” ( prowadzący D. Czajkowski, M. Płaczek ), której celem jest poznanie specyfiki Unii Europejskiej, oraz nawiązanie współpracy z innymi szkołami europejskimi. Ponadto od kilku lat współpracujemy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu, gdzie młodzież uczestniczy na ciekawych zajęciach z zakresu ochrony środowiska i innych. Szkoła nasza dysponuje salą gimnastyczna oraz towarzyszącymi jej obiektami sportowymi. W gimnazjum pracuje 15 nauczycieli, pedagog szkolny, bibliotekarz i opiekun świetlicy. Funkcjonuje również gabinet higienistki szkolnej. Kadra posiada pełne przygotowanie pedagogiczne, doskonali swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, udział w kursach udoskonalających i seminariach nauczycielskich. W gimnazjum znajduje się osiem sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne. Sale są przestronne i jasne.


Pracownia historyczna – sala nr 9

Uczniowie w czasie zajęć w pracowni komputerowej.

Gimnazjum posiada dwie sale komputerowe. Pierwsza z 10 stanowiskami powstała w 2000 roku. Druga sala komputerowa z 13 stanowiskami powstała w 2002 roku. Istnieje dostęp do Internetu. Prowadzone są zajęcia informatyki, techniki komputerowej.

Uczniowie podczas zajęć języka niemieckiego.

W szkole istnieje również bardzo nowoczesne laboratorium językowe – 24 stanowiska dla uczniów, wyposażone w słuchawki , panel sterowany przez nauczyciela, wyposażony w pulpit i magnetofony cyfrowe. Prowadzone są zajęcia języka niemieckiego i języka angielskiego.

Pracownia fizyczna – wyposażona w prostowniki i transformatory.

Sala gimnastyczna jest doskonałym miejscem nie tylko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale również na urządzanie szkolnych uroczystości i apeli.

Szkolna biblioteka – obecnie około 9 tysięcy książek.