Informacje dla uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

20200819_E8_2023_Informacja.pdf (oke.wroc.pl)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 wymagania (pobierz)

Komunikaty 

1. Komunikat o terminach egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku

2. Komunikat o dostosowaniach

3. Komunikat o przyborach pomocniczych

4. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

5. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

_____________________________________________________________________________________

Profilaktyka uzależnień