Informacje dla uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 27 września 2023 r.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-48/  – tu są dokumenty

KOMUNIKATY: https://oke.wroc.pl/materialy-informacyjne/

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów
Stres egzaminacyjny. PORADNIK dla ósmoklasistów i maturzystów
Stres egzaminacyjny. NARZĘDZIOWNIK dla ósmoklasistów i maturzystów


Profilaktyka uzależnień

_____________________________________________________________________________________