Angielski jest fun-tastyczny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest Fun-tastyczny” jest pokazanie uczniom, jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci z ideą dwujęzycznego nauczania.

************************************************************************************************

Angielski jest fun-tastyczny

**************************************************************************************************

Projekt „Angielski jest fun-tastyczny

**************************************************************************************************

Angielski jest fun-tastyczny. Walentynki

***************************************************************************************************

Dzień św. Patryka w kl. 2b

*****************************************************************************************************