Dzień św. Patryka w kl. 2b

Kolejne zadanie w ramach projektu „Angielski jest fun-tastyczny” wykonane! Dzień św. Patryka – patrona Irlandii w kl. 2b. Były językowe gry i zabawy, zagadki, kolorowanki i oczywiście taniec irlandzki.