Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince

w roku szkolnym 2021/2022   (pobierz zajęcia dodatkowe)

l.p. Nazwa zajęć Klasa/ grupa Prowadzący Godz. lekcyjna
 

PONIEDZIAŁEK

1 Koło zainteresowań z chemii VIIa/VIIb Zygmunt Dołhań 7
2 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego VIIa/VIIb Żaneta Majchrzak
3 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki V Wioletta Kudłacz
4 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne VIIa/VIIb Dorota Królikowska
 

WTOREK

5 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze II Lucyna Ziętek 5
6 Gimnastyka korekcyjna III Małgorzata Urbanowska
7 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne IV Dorota Królikowska 6
8 Koło zainteresowań

z matematyki

V Bogusława Kałużna 7
9 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki VIIIa/VIIIb Wioletta Kudłacz
10 Koło zainteresowań

z matematyki

VIIIa/VIIIb Urszula Walasek
11 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego VIIIa/VIIIb Jadwiga Łękawska
 

ŚRODA

12 Koło zainteresowań III Iwona Olszewska 5
13 Rewalidacja III Joanna Fitrzyk
14 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne II Lucyna Ziętek
15 Gimnastyka Korekcyjna II Małgorzata Urbanowska
 

CZWARTEK

16 Rewalidacja V Wioletta Kudłacz 4
17 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze III Iwona Olszewska 5
18 Rewalidacja III Joanna Fitrzyk
19 Koło zainteresowań I Iwona Pawelec
20 Koło zainteresowań II Lucyna Ziętek
21 Gimnastyka korekcyjna I Małgorzata Urbanowska
22 Koło zainteresowań

z matematyki

VI Bogusława Kałużna

6

23 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne VI Dorota Królikowska
24 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki IV Bogusława Kałużna

7

25 Indywidualny tok nauki VIIIa Wioletta Kudłacz
26 Koło zainteresowań

z języka polskiego

VIIIa/VIIIb Jadwiga Łękawska
27 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne VIIIa/VIIIb Dorota Królikowska
 

PIĄTEK

28 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

w II sem.2021/2022

I Iwona Pawelec 5