Zajęcia dodatkowe

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

KLASA NAZWA NAUCZYCIEL
I Koło rozwijające zainteresowania matematyczne kl. I Joanna Fitrzyk
Gimnastyka korekcyjna  kl .I Agata Puchała
IIa/b Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IIa Agnieszka Słaba – Drąg
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IIb Agata  Wojnarowicz
Koło rozwijające zainteresowania matematyczne kl. IIa Agnieszka Słaba – Drąg
Koło rozwijające zainteresowania matematyczne kl. IIb Agata  Wojnarowicz
Gimnastyka korekcyjna  kl .IIa, IIb Agata Puchała
III Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III Iwona Pawelec
Koło rozwijające zainteresowania matematyczne kl. III Iwona Pawelec
Gimnastyka korekcyjna  kl. III Iwona Pawelec
I-III Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I-III Dorota Królikowska
II-III Młodzi naukowcy – Laboratoria przyszłości kl. II, kl. III Beata Melnarowicz
IV-VII Młodzi naukowcy – Laboratoria przyszłości kl. IV, kl. VII Beata Melnarowicz
VI-VII Indywidualny Program  Nauczania kl. VI – VII Kamila Strzemińska
IV Koło zainteresowań z j. polskiego kl. IV Agnieszka Śmiłowska
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego kl.IV Żaneta Majchrzak
Koło zainteresowań z matematyki kl. IV Kamila Choptiany
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV Kamila Choptiany
Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne kl. IV Dorota Królikowska
V Koło zainteresowań z j. polskiego kl. V Agnieszka Śmiłowska
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego kl.V Agnieszka Śmiłowska
Koło zainteresowań z matematyki kl.  V Kamila Choptiany
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. V Kamila Choptiany
Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne kl. V Dorota Królikowska
VI Koło zainteresowań z j. polskiego kl. VI Żaneta Majchrzak
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego kl.VI Żaneta Majchrzak
Koło zainteresowań z matematyki kl.  VI Kamila Choptiany
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VI Kamila Choptiany
Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne kl. VI Dorota Królikowska
VII Koło zainteresowań z j. polskiego kl. VII Żaneta Majchrzak
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego kl.VII Żaneta Majchrzak
Koło zainteresowań z matematyki kl.  VII Kamila Choptiany
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII Kamila Choptiany
VIII Koło zainteresowań z j. polskiego kl. VIII Agnieszka Śmiłowska
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego kl.VIII Agnieszka Śmiłowska
Koło zainteresowań z matematyki kl.  VIII Kamila Choptiany
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VIII Kamila Choptiany
Koło zainteresowań z j. angielskiego Kamila Strzemińska
I-VIII Język polski dla uczniów z Ukrainy Agnieszka Śmiłowska