Zajęcia dodatkowe

PRZYDZIAŁ ZAJĘĆ DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH

 Z ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp. Nazwa zajęć Ilość godzin klasa Nauczyciel prowadzący Dzień i godzina lekcyjna

realizacji

 
1 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 I-II Lucyna Ziętek Poniedziałek, 6 lekcja  
  2 Koło przedmiotowe 2 III Poniedziałek ,4 lekcja

Piątek, 5 lekcja

 
3 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1 III Poniedziałek, 5 lekcja  
4 Koło przedmiotowe 2 II Iwona Pawelec Środa, 5 lekcja

Piątek, 4 lekcja

 
5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 0,5 II Piątek, 5 lekcja  
6 Koło przedmiotowe  

1

I Iwona Olszewska Środa, 5 lekcja  
7 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 VI B Wioletta Kudłacz Czwartek, 6 lekcja  
8 Koło matematyczne 1 VIB Poniedziałek, 7 lekcja
1 VII Czwartek, 8 lekcja
1 VIII Wtorek, 7 lekcja
9 Koło matematyczne 1 IV Urszula Walasek Czwartek, 6,7 lekcja                          (co dwa tygodnie)
1 VI Czwartek, 6,7 lekcja

(co dwa tygodnie)

11 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 VI Środa, 7 lekcja
1 Va Poniedziałek, 6 lekcja
12 Koło z języka polskiego 1 Vb Małgorzata Wnuk Poniedziałek, 7 lekcja  
13 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 IV- Poniedziałek, 6 lekcja
VB- Czwartek, 6 lekcja
VIII Wtorek, 7 lekcja
14 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 1 Va Majchrzak Żaneta Środa, 7 lekcja  
15 Koło Języka polskiego 1 VII Środa, 8 lekcja  
16 Koło matematyczne

 

1 Vb Bogusława Kałużna Poniedziałek,6 lekcja
17 Koło z języka angielskiego 1 VIII Kamila Strzemińska Piątek,7 lekcja  
18 Gimnastyka korekcyjna 3 I Małgorzata Urbanowska Poniedziałek, 5 lekcja
II
Piątek, 5 lekcja
III

 

Poniedziałek, 4 lekcja
19 Zajęcia rewalidacyjne 6 VII Joanna Fitrzyk Wtorek, 5 lekcja

Środa, 7 lekcja

VIII Wtorek, 7 lekcja

Piątek,5 lekcja

III Wioletta

Kudłacz

Poniedziałek, 3 lekcja

Wtorek, 3 lekcja

Czwartek, 4 lekcja