Zajęcia dodatkowe

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

Lp. Nazwa zajęć Ilość godzin klasa Nauczyciel prowadzący
1 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 0,5 IA Agnieszka Drąg – Słaba
2 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 0,5 IB Agata Wojnarowicz
3 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 1 II Iwona Pawelec
4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 1 III Lucyna Ziętek
5 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 IV Kamila Choptiany
6 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 V Kamila Choptiany
7 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 VII Kamila Choptiany
8 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 VIIIa/VIIIb Urszula Walasek
9 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 1 VIIIa/VIIIb Agnieszka Śmiłowska
10 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 II-III Lucyna Ziętek
11 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 VI Lucyna Ziętek
12 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 IV Dorota Królikowska
13 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 0,5 V Dorota Królikowska
14 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 VII -VIII Dorota Królikowska
15 Zajęcia rewalidacyjne 2 IV Joanna Fitrzyk
16 Zajęcia rewalidacyjne 2 VI Agnieszka Drąg – Słaba
17 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 0,5 V Dorota Królikowska
18 Koło zainteresowań 1 IA Agnieszka Drąg – Słaba
19 Koło zainteresowań 1 IB Agata Wojnarowicz
20 Koło zainteresowań 1 II Iwona Pawelec
21 Koło zainteresowań 1 III Lucyna Ziętek
22 Koło zainteresowań

z matematyki

1 VI Kamila Choptiany
23 Koło zainteresowań

z matematyki

1 V Kamila Choptiany
24 Koło zainteresowań

z matematyki

1 VIIIA- VIIIB Urszula Walasek
24 Koło zainteresowań z j. angielskiego 1 IV Kamila Strzemińska
25 Koło „Młodzi Naukowcy” Laboratoria Przyszłości 1 II -III Beata Melnarowicz
26 Koło „Młodzi Naukowcy” Laboratoria Przyszłości 1 IV-VIII Beata Melnarowicz
27 Koło zainteresowań techniczne 1 VI-VII Zygmunt Dołhań
28 Indywidualny program nauki 1 V – VI Kamila Strzemińska
29 Gimnastyka korekcyjna 1 I Agata Puchała
30 Gimnastyka korekcyjna 1 II Agata Puchała
31 Gimnastyka korekcyjna 1 III Agata Puchała
32 Język polski dla dzieci z Ukrainy 6 I-VIII Agnieszka Śmiłowska