Kreatywna szkoła

DM_Dokumenty_rekrutacyjne_uczeń (pobierz)

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

„KREATYWNA SZKOŁA – ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W GMINIE MĘCINKA”

1 Zajęcia rozwojowe z matematyki
2 Matematyczne gry i zabawy
3 Przyrodnicze laboratorium
4 Matematyka w grach
5 Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
6 Projekt edukacyjny
7 Gry i zabawy kształtujące kompetencje społeczne
8 Indywidualne socjoterapeutyczne
9 Indywidualne psychoedukacyjne

REALIZOWANE ZADANIA

Wakacje w laboratoriach

FESTIWAL NAUKI – KREATYWNA SZKOŁA