Gry i zabawy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane w ramach projektu „Kreatywna Szkoła”

Od września realizujemy aktywne zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji miękkich naszych uczniów. Ważnym elementem tych zajęć jest integracja uczestników poprzez udział w różnorodnych grach i zabawach opartych na społecznych interakcjach z innymi. Uczestnicy w ćwiczeniach praktycznych doskonalą umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej współpracy zespołowej. Tematyka zajęć obejmuje również pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz poznawanie i przestrzeganie zasad fair-play. Ponadto podczas spotkań uczniowie rozpoznają własne zasoby osobowościowe, tj. mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, a także uczą się rozumieć przeżywane emocje. Zdobywane w ten sposób umiejętności mają na celu budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie sfery emocji oraz radzenie sobie w sytuacji trudnej. Podczas aktywnych i twórczych zabaw wykorzystywane są zakupione w ramach projektu ciekawe pomoce do zajęć.