Rekrutacja uczniów do przedszkoli i klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Wójta Gminy

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA kontynuacja przedszkole

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Potwierdzenie-woli-przedszkole

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek do kl. pierwszej z obwodu

DEKLARACJA kontynuacja klasa pierwsza

Potwierdzenie-woli-klasa-I-

Karta zgłoszenia na świetlicę

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

Załącznik – harmonogram rekrutacji