Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  • Przewodnicząca – Kinga Rodzeń
  • Zastępca przew. – Alicja Dudek
  • Sekretarz – Karolina Tracz
  • Skarbnik – Justyna Chorzelewska
  • Członek – Iza Wilk
  • Członek – Monika Boczula

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Marzena Kaliciak
  2. Beata Malinowska
  3. Jacek Rygas