Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  • Przewodnicząca – Justyna Bielak
  • Zastępca przew. – Katarzyna Tarała
  • Sekretarz – Alicja Błońska
  • Skarbnik – Krzysztof Szydłowski
  • Członek – Marta Babiarz – Reczuch

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Miłoń

2. Anna Rybczyńska

3. Marta Babiarz – Reczuch