Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Rodziców – Struktura Rady Rodziców

SZKOLNA RADA RODZICÓW – PRZEDSTAWICIELE RAD ODDZIAŁOWYCH

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię

1

3 – 5 latki

Hołyńska Joanna

2

3 – latki

Perełka Katarzyna

3

4 – latki

Szydłowski Krzysztof

4

5 – latki

Rybczyńska Anna

5

„0” a

Tarała Katarzyna

6

„0” b

Plesowicz Natalia

7

I

Wowrzyk Aleksandra

8

II a

Karaban – Jędrejko Ewelina

9

II b

Rodzeń Kinga

10

III

Miłoń Barbara

11

IV

Tarała Katarzyna

12

V

Pokrywka Marta

13

VI

Babiarz – Reczuch Marta

14

VII

Cholewińska Katarzyna

15

VIII

Wojnarowicz Agata

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  • Przewodnicząca – Justyna Bielak
  • Zastępca przew. – Katarzyna Tarała
  • Sekretarz – Alicja Błońska
  • Skarbnik – Krzysztof Szydłowski
  • Członek – Marta Babiarz – Reczuch

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Miłoń

2. Anna Rybczyńska

3. Marta Babiarz – Reczuch