Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

  • Przewodnicząca – Kinga Rodzeń
  • Zastępca przew. – Alicja Dudek
  • Sekretarz – Alicja Błońska
  • Skarbnik – Marzena Kaliciak
  • Członek – Marta Babiarz – Reczuch

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Miłoń

2. Anna Rybczyńska

3. Marta Babiarz – Reczuch