Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  • Przewodnicząca – Kinga Rodzeń
  • Zastępca przew. – Alicja Dudek
  • Sekretarz – Agnieszka Olejnik
  • Skarbnik – Marzena Kaliciak
  • Członek – Agnieszka Bielak

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Emilia Kwiecień

2. Monika Rygas

3. Agnieszka Wodecka