Kadra nauczycielska

Kadra Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Bogusława Kałużna

Dyrektor szkoły

Wioletta Buczkowska

Wicedyrektor szkoły, Historia, WOS

Marta Babiarz – Reczuch

Edukacja przedszkolna

Beata Bednarczyk

Edukacja przedszkolna

Ewa Bujała

Edukacja przedszkolna

Agnieszka Drąg-Słaba

Nauczyciel wspomagający

Zygmunt Dołhań

Chemia, technika, EDB

Zofia Głowiak

Edukacja wczesnoszkolna, historia

Dominika Janczewa – Dynda

Język angielski

Anetta Jaworska

Nauczyciel logopeda

Joanna Fitrzyk

Nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne

Wiesława Kostrzewa

Religia

Dorota Królikowska

Pedagog szkolny

Wioletta Kudłacz

Matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Anna Łękawa

Edukacja przedszkolna

Jadwiga Łękawska

Język polski

Żaneta Majchrzak

Język polski, plastyka, muzyka

Beata Melnarowicz

Przyroda, informatyka

Iwona Olszewska

Edukacja wczesnoszkolna

Iwona Pawelec

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Pokorna

Wychowanie fizyczne

Magdalena Przychodzeń

Język niemiecki

Grażyna Puciato

Biologia, geografia

Krzysztof Stachura

Fizyka

Kamila Strzemińska

Język angielski

Agnieszka Śmiłowska

Nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Urbanowska

Wychowanie fizyczne, WDŻR, gimnastyka korekcyjna

Iwona Torończak-Kaczor

Religia, historia

Urszula Walasek

Matematyka

Małgorzata Wnuk

Język polski

Lucyna Ziętek

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jerzy Żmuda

Wychowanie fizyczne