Projekty unijne

 

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka

Gmina Męcinka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”. Poniżej prezentujemy działania realizowane w naszej szkole.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE MĘCINKA” (POBIERZ)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (POBIERZ PDF)

REALIZOWANE ZAJĘCIA

Zajęcia: Odkrywanie, Matematyka w kuchni, Przyroda w eksperymentach oraz Matematyka i kształty

Głównym celem wszystkich zajęć było odkrywanie nowych, skutecznych, ciekawych metod uczenia się, poznawanie sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych i radzenia sobie z nimi. Efektem tych działań jest podniesienie kompetencji naszych uczniów.

Zajęcia „Przyroda metodą eksperymentu klasy I-III”, „Matematyka odkrywanie klasy I-III”

Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek i czwartek. Celem tych zajęć było rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk matematyczno -przyrodniczych. Na zajęciach uczniowie poznali różne zagadnienia z matematyki i przyrody poprzez zabawy i gry logiczne, wykonywanie eksperymentów utrwalali i rozszerzali wiedzę zdobytą w szkole na zajęciach matematycznych i przyrodniczych, rozwiązywali ciekawe zadania, zagadki i puzzle matematyczne.

Program zajęć „Biologia metodą eksperymentu”

Cele ogólne programu:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych,
  • Zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania biologii w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.
  • Poznanie powiązań zjawisk i procesów przyrodniczych.
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do rozpoznawania i rozwiązywania problemów, formułowania wniosków opartych na obserwacjach.
  • Zdobycie określonego zasobu pojęć i stosowanie języka biologicznego na kolejnych etapach edukacji.
  • Dążenie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkoły, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, bazy bibliotek szkolnych, możliwości eksperymentowania.

W ramach zajęć uczniowie:

Poznali budowę kwasu nukleinowego DNA i mieli możliwość wyizolowania tego kwasu z brokułu.

Co wiemy o wodzie? Proste sposoby badania

Galeria zdjęć z zajęć:

Program zajęć „Geografia metodą eksperymentu”

Założeniem programu jest rozwój zainteresowania ucznia przedmiotem i rozumienia zjawisk z geografii fizycznej i społeczno – gospodarczej. Rozwijanie dociekliwości poznawczej u uczniów. Pogłębienie wiedzy o świecie oraz kształcenie umiejętności praktycznych w życiu. Wiedza geograficzna wpływa na kształtowanie postawy odpowiedzialności  za środowisko naturalne. Uczeń nabiera nowych doświadczeń, rozwija   umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, dokonywania pomiarów, działania w grupie oraz kształtuje swoją wrażliwość na przyrodę.

Podczas zajęć uczniowie:

Wyznaczali miejscowy południk geograficzny oraz wyznaczali  kąta padania promieni słonecznych.

Poznawali cechy południków. Długość geograficzna. Cechy równoleżników. Szerokość geograficzna

Wyznaczali długość geograficzną i szerokość geograficzną na globusie i różnych mapach oraz siatkach kartograficznych;

Przeprowadzali ćwiczenia w wyznaczaniu położenia geograficznego.

Czytali mapy o różnej treści.

Orientowali  mapę w terenie.

Wykorzystywali  mapy, kompasy

Laptopy i inny sprzęt dla szkoły

25 laptopów (24 dla uczniów, jeden dla nauczyciela) oraz urządzenie wielofunkcyjne przekazał podczas apelu podsumowującego I semestr nauki r. szk. 2017/2018 Wójt Mirosław Brzozowski.

Kolejny sprzęt dla szkoły

25 laptopów (24 dla uczniów, jeden dla nauczyciela) oraz urządzenie wielofunkcyjne przekazał podczas apelu podsumowującego I semestr nauki r. szk. 2017/2018 Wójt Mirosław Brzozowski.

Matematyka w kuchni – kl. I-III

Ta ciekawa dla uczniów forma zajęć pozalekcyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Łączy edukację matematyczną z gotowaniem.

Matematyka i kształty – kl. I-III

Na zajęciach uczniowie rozwijają i kształtują swoją wyobraźnię przestrzenną poprzez ćwiczenia, w  których manipulują różnymi przedmiotami, konstruują figury geometryczne i badają ich właściwości.

Przyroda metodą eksperymentu – kl. I-III

Rozbudzanie wyobraźni naukowej i pasji przyrodniczej jest głównym celem tych zajęć, a najlepszym sposobem na poznawanie fascynującego świata przyrody jest eksperymentowanie.

Odkrywanie – kl. I-III

„Odkrywanie” to zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, na których stosowane są aktywne metody nauczania, prowadzące do zwiększonego wysiłku intelektualnego.

Matematyka w kuchni – kl. III a

W klasie III a realizujemy zajęcia z matematyki – Matematyka w kuchni. Chcemy pokazać uczniom, jak ważna jest matematyka w życiu codziennym.

 Zajęcia z języka angielskiego

Uczniowie klasy VI w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” biorą udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego.

Fizyka metodą eksperymentu

Zajęcia mają na celu szersze poznanie wiadomości i umiejętności fizycznych, kształtowanie postawy ciekawości dla funkcjonowania natury, rozwijanie umiejętności myślenia, przewidywania i działania.

Chemia metodą eksperymentu

Zajęcia mają na celu szersze poznanie wiadomości i umiejętności fizycznych, kształtowanie postawy ciekawości dla funkcjonowania natury, rozwijanie umiejętności myślenia, przewidywania i działania.