Zajęcia pozalekcyjne w klasie I

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I b SP zakończyli swoje uczestnictwo w  realizowanym w naszej szkole projekcie Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”. Brali udział w zajęciach koła: Odkrywanie, Matematyka w kuchni, Przyroda w eksperymentach oraz Matematyka i kształty. Głównym celem wszystkich zajęć było odkrywanie  nowych, skutecznych, ciekawych metod uczenia się, poznawanie sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych i radzenia sobie z nimi. Efektem tych działań  jest podniesienie kompetencji naszych uczniów. Stosowane aktywne metody pracy na zajęciach pozwoliły na wyzwolenie różnych rodzajów aktywności uczestników zajęć. Zajęcia pozalekcyjne to dobry sposób  na fajną  naukę i zabawę.

I.P.