Konsultacje

GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince 

w roku szkolnym 2022/23

Szkoła Podstawowa

Przedszkole w MęcincePrzedszkole w Przybyłowicach