KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 10-23 lutego 2020 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Męcince są:

Szkoła Podstawowa
31.10.2019 (czwartek)
02.01.2020 (czwartek)
03.01.2020 (piątek)
21.04.2020 (wtorek)
22.04.2020(środa)
23.04.2020 (czwartek)
24.04.2020 (piątek)
12.06.2020 (piątek)