Informacje dla rodziców

Stres egzaminacyjny. PORADNIK DLA RODZICÓW

******************************************************************************************************

Kontrola rodzicielska online – chroń swoje dzieci

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

UWAGA! W związku z problemem z poprzednim linkiem nastąpiła zmiana linku.

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  podjęła decyzję w sprawie wyboru ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUZ.

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy wejść w link:

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=NXSP82QUSBAW

Termin ważności linku upływa z dniem 15.10.2023r.

Załączamy:

– zakres ubezpieczenia

– instrukcję zgłoszenia szkody

– OWU

W przypadku, gdy uczniowie będą posiadać ubezpieczenie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym niż proponowane przez szkołę, rodzice proszeni są o dostarczenie takiej informacji do sekretariatu lub wychowawcy klasy.

Jak zgłosić szkodę TUZ (1)

OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiązujące od dnia15.05.2023r_

TUZ tab_

ZSP Męcinka Polisa nr 0001301

Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona to rozwiązanie wspierające ustalanie reguł dotyczących korzystania z sieci i aplikacji oraz pozwalające rodzicom (opcjonalnie) na dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu. Można ją pobrać bezpłatnie na smartfony, tablety i komputery.
Więcej informacji o nowym narzędziu można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mochrona.
Informacje w załącznikach:
***********************************************************************
Informacja ws. szczepień
***********************************************************************
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym proponuje ofertę ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022:
INTERRISK – roczna składka 41 zł
Osoby, które wybiorą ubezpieczenie wybrane przez Radę Rodziców, będą mogły dokonać płatności od dnia 20 września 2021 r.
Wychowawcy klas poinformują o metodzie płatności.
W załączniku przedstawiamy warunki oferty (pobierz: Interrisk-1str Interrisk-2str)
W przypadku, gdy uczniowie będą posiadać ubezpieczenie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym niż proponowane przez szkołę, rodzice proszeni są o dostarczenie takiej informacji do sekretariatu (od 20 września).
***********************************************************************
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince z dnia 12.10.2020 r. ws. zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
więcej informacji
http://szkola.mecinka.pl/nowosci-szkola-podstawowa/zarzadzenie-dyrektora-w-zakresie-bezpieczenstwa-z-dnia-12-10-2020-r/
 
***********************************************************************
Szanowni Państwo,
 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dyrektorów szkół i
nauczycieli oraz kontynuując zapoczątkowaną we wrześniu br. formę
konferencji on-line, Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje dwa webinaria
poświęcone ważnym problemom polskiej edukacji:
 
15. października br. webinarium: Internet w życiu i rozwoju dziecka
[1]
22. października br. webinarium: Gospodarka finansowa rad rodziców.
[2]
 
_Z wyrazami szacunku_
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji”Rodzice Szkole”
 
Links:
——
[1]
[2]
 
 

************************************************************************

WYKAZ PROCEDUR i REGULAMINÓW wprowadzonych w szkole (pobierz pdf)

– dokumenty dostępne są w bibliotece szkolnej

Instytucje świadczące pomoc w sytuacjach kryzysowych (pobierz doc)

Profilaktyka uzależnień