Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Męcince informuje, że dobrowolne składki rodziców ustalone na posiedzeniu w dniu 6.11.2018 r. w wysokości: na jedno dziecko – 25 zł, 2 – 3 dzieci – 30 zł, 4 dzieci i więcej – 40 zł przeznaczone zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców na wspieranie statutowej działalności szkoły, między innymi: dofinansowanie konkursów przedmiotowych, sportowych i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Patrona, Dzień Dziecka, festyny sportowo – rekreacyjne, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych, zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego itp. można dokonać w następujący sposób:

1) bezpośrednio na konto w formie jednorazowej wpłaty lub rozłożonej na dowolne części z dopiskiem: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka. Nr konta: 41 8647 1017 0105 0050 2001 0002 Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Męcince;

2) do przedstawiciela Rady Klasowej.

Kinga Rodzeń

Przewodnicząca Rady Rodziców ZS

WYKAZ PROCEDUR i REGULAMINÓW wprowadzonych w szkole (pobierz pdf)

– dokumenty dostępne są w bibliotece szkolnej

Instytucje świadczące pomoc w sytuacjach kryzysowych (pobierz doc)

List Kuratora Oświaty we Wrocławiu ws. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na 2019 rok (pobierz pdf)