Nagrody i wyróżnienia za konkursy

W czwartek, 20.06.2024 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie działań prowadzonych w drugim semestrze. Był to też dzień poświęcony odchodzącym z naszej szkoły ósmoklasistom. Nagrody i wyróżnienia z rąk zastępcy Wójta Gminy Męcinka Arlety Gregulskiej-Oksińskiej oraz dyrektor Bogusławy Kałużnej otrzymali uczniowie biorący udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, wolontariusze z Samorządu Uczniowskiego oraz ci, którzy mieli w roku szkolnym 100% frekwencję. Odbył się również ceremoniał przekazania sztandaru szkoły.