Wycieczka do Wrocławia do Muzeum Pana Tadeusza

25.10.2022 uczniowie z klasy IV i VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince mieli okazję w ramach projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka” wybrać się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Pana Tadeusza, które znajduje się w jednym z najpiękniejszych mieszczańskich budynków Wrocławia – Kamienicy pod Złotym Słońcem. Jest to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory literackie i historyczne.

Celem wycieczki było rozwijanie uczuć patriotycznych, budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska i regionu, a także kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów.

Uczniowie zwiedzanie rozpoczęli od czynnego udziału w lekcji muzealnej, która przybliżyła i pozwoliła lepiej zrozumieć twórczość i życie Adama Mickiewicza, następnie słuchacze zostali podzieleni na grupy. Każda grupa miała swojego edukatora i zwiedzanie rozpoczynała w innej sali, gdzie prezentowane były wystawy stałe. Sal wystawienniczych jest kilkanaście i każda z nich miała określony temat. W Muzeum Pana Tadeusza uczniowie mogli podziwiać jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, a wszystko uzupełnione było ponad setką aplikacji i prezentacji multimedialnych. Dzięki wizycie w tym wyjątkowym i ważnym miejscu uczniowie mogli nie tylko poznać od początku do końca historię „Pana Tadeusza”, ale także obyczajowość staropolską, mogli prześledzić, jak rozumiana była przez wieki wolność szlachecka, osobista, artystyczna i polityczna, a wszystko to urozmaicały nowoczesne i ciekawe multimedia. Podczas spaceru po Starym Mieście uczniowie przeszli ulicą Jatki. Stoi tam oryginalny pomnik ufundowany przez zjadaczy mięsa – Ku Czci Zwierząt Rzeźnych. Tworzą go naturalnej wielkości kozioł, dwie świnki, królik, gęś, kaczka i kogut. Ulica Jatki była w średniowieczu miejscem handlu mięsem. Z czasem ustawione po obu jej stronach kramy ustąpiły miejsca mieszkalnym kamieniczkom. Dziś ich dolne kondygnacje zajmują galerie i sklepy. Była to naprawdę ciekawa lekcja historii. Polecamy – tam warto pojechać!