Zajęcia rozwojowe z matematyki

Uczniowie klasy IV w ramach projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka” realizują zajęcia rozwojowe z matematyki. Podczas tych warsztatów wykorzystywane są różne techniki, które pomagają zrozumieć matematykę.

Na każdej lekcji zastosowane są inne środki dydaktyczne, które zostały zakupione w ramach tego projektu. Uczniowie wraz z nauczycielem wspólnie grają w grę BRAIN BOX, która wspiera edukację na każdym etapie nauki. Każde pudełko to zestaw kart, które po jednej stronie mają obrazek (należy przyjrzeć mu się przez określony czas), a z drugiej zestaw pytań, sprawdzających nie tylko naszą pamięć, ale też wiedzę z zakresu matematyki.

Wykorzystując dynamiczną i angażującą zabawę, gra pozwala rozwijać wiedzę matematyczną, a także wspiera trening pamięci i spostrzegawczości, czyli umiejętności kluczowych dla rozwoju. Dodatkowo na zajęciach wykorzystywany jest tangram. Dzięki temu uczniowie uczą się komunikacji w grupie, ćwiczą odgrywanie scenek i dyskusje na temat ułożenia odpowiednich elementów w dany sposób. Prace z tymi klockami rozwijają także sprawność, logiczne myślenie i wyobraźnię, ponieważ uczniowie mogą wyobrazić sobie dany kształt, a potem go ułożyć. Dodatkowo klasa IV nabyła umiejętności dotyczące ułamków.

Osoby uczęszczające na warsztaty mogły się dowiedzieć co to jest ułamek, liczba mieszana i jak je zamieniać. Do tego wykorzystaliśmy domino. Uczniowie świetnie się przy tym bawili, a dodatkowo zdobyli cenną wiedzę, której jeszcze nie posiadali. Zajęcia z wykorzystaniem tych pomocy są świetnym rozwiązaniem dla dzieci nie tylko w zabawie, ale w ich rozwoju i dalszej edukacji.

K. Choptiany