Kreatywni czwartoklasiści

W ramach projektu „Kreatywna szkoła” uczniowie klasy IV biorą udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Tematyka zajęć została dostosowana do wieku dzieci. Uczniowie na zajęciach korzystają z pomocy edukacyjnych, które zostały zakupione w ramach projektu (Pytam i odpowiadam, Daj głos, Emocje – gra planszowa, Kocham mówić – historyjki obrazkowe). Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia. Dynamika i zaangażowanie uczniów pozwala rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem, łamania tremy, organizacji czasu swojej pracy oraz współpracy w grupie.