Matematyczne gry i zabawy

Uczniowie klasy II uczestniczą w projekcie „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka” i w ramach tego przedsięwzięcia uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne pod nazwą „Matematyczne gry i zabawy”. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności matematyczne, poznają i  utrwalają rozumienie trudnych, często abstrakcyjnych pojęć w trakcie zabaw i gier. Uczniowie bawią się matematyką, wykorzystując ciekawe gry proponowane przez nauczyciela, wykazują się kreatywnością tworząc własne projekty gier, albo  korzystają z nowych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach tego programu. Cała 15 drugoklasistów wesoło i efektywnie spędza swój wolny czas.

I.P.