Przyrodnicze laboratorium

PRZYRODNICZE LABORATORIUM to Program zajęć realizowanych w ramach projektu Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka.

Program koła „Przyrodnicze laboratorium” przeznaczony jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody. Aby proces nauczania przyniósł pożądane efekty, a przede wszystkim był ciekawy dla ucznia, zajęcia mają charakter obserwacyjny i doświadczalny. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu chemii, fizyki i biologii, które są trudne, często abstrakcyjne, „obciążone” dodatkowo specyficznym nazewnictwem substancji, zjawisk oraz przemian. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwią angażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.

Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżą dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je „od kuchni” z podstawami biologii, fizyki i chemii, a także wyposażą w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole podstawowej.