Wakacje w laboratoriach

Od poniedziałku 22. sierpnia do piątku 26. sierpnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince w ramach półkolonii odbywały się „Laboratoria naukowe” i „Laboratoria robotyki”. Z wakacyjnej oferty w ramach realizacji projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka” finansowanego przez RPO WD 2014-2020, mogli skorzystać wszyscy chętni uczniowie, którzy zadeklarowali wcześniej swój udział. Zajęcia bardzo zainteresowały uczestników, a nauka poprzez zabawę przypadła im do gustu. Podczas kilkugodzinnych zajęć dzieci miały codziennie zapewniony obiad, a także dojazd i powrót autobusem do domu.

Półkolonie były wstępem do projektu realizowanego przez szkołę. Na tym nie koniec, bowiem na uczestników czekają jeszcze w ciągu roku szkolnego festiwale nauki, zajęcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier planszowych, matematyka w grach, a także wiele ciekawych wycieczek.