Przyrodnicze Laboratorium

PRZYRODNICZE LABORATORIUM to program zajęć realizowanych w ramach projektu Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Męcinka.

Program koła „Przyrodnicze laboratorium” przeznaczony jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody. Zajęcia mają charakter obserwacyjny i doświadczalny. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwią angażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.