100 Lat Niepodległej Polski

W środę, 23 maja w Przedszkolu „Małego Księcia” w Męcince odbył się już po raz trzeci Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „100 lat Niepodległej Polski”.

Konkurs został zorganizowany z okazji obchodzonej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było przede wszystkim uznanie patriotyzmu jako ważnej wartości w życiu małego człowieka, wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, a także pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa ojczyzny w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs ten miał kształtować wrażliwość na piękno języka ojczystego, rozwijać zdolności recytatorskie, jak również popularyzować i wspierać artystyczne talenty dzieci w wieku przedszkolnym. W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Tym razem do konkursu przystąpiło 23 dzieci. Wszystkie bardzo się starały, recytowały najpiękniej jak potrafiły, każde inaczej, na miarę swoich możliwości. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Pani Bogusława Kałużna oraz psycholog Pani Ewa Suchecka oceniały recytację w czterech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5–latki i 6–latki. Na ocenę recytacji wpływ miały następujące elementy : dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. W najmłodszej grupie I miejsce zdobyła Marysia Miłoń, II – Milenka Gałuszka, a III – Kasia Kopeć. W grupie 4 – latków I miejsce ex aequo – Marysia Krawczyk i Zosia Malinowska, zaś miejsce II – Lila Miszczuk. W grupie 5 – latków: I miejsce zajęła Roksanka Niedzielska, II – Lenka Lipicka, natomiast III miejsce ex aequo – Ania Sawicka i Olafek Jakimko. Wyróżnienie otrzymali Ola Pokrywka i Mateuszek Regulski. W najstarszej grupie zwyciężyła Karolinka Nowowiejska, II miejsce ex aequo zdobyli – Amelka Szumilas i Nikoś Łoniewski, III miejsce również ex aequo zajęli – Wiktoria Bajowska i Filipek Dymarek. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy pamiątkowe. Dodać należy, że wydarzenie to było jednym z zadań programowych innowacji „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, która jest kontynuowana w naszym przedszkolu także w bieżącym roku szkolnym. Gratulujemy tegorocznym laureatom i ich rodzicom! Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów! Nad przebiegiem konkursu czuwała Beata Bednarczyk.