6–latki z Męcinki realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Powyższe działania mają wpływ na:

– rozwijanie postawy twórczej dzieci tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)

– kształtowanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

– wspomaganie rozwoju dzieci,

– budowanie więzi w grupie,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

– kształtowanie postawy proekologicznej,

– współpraca z środowiskiem lokalnym.