Mały Miś – projekt edukacyjny w przedszkolu

Dzieci z przedszkola Małego Księcia w Męcince po raz drugi przystąpiły do ogólnopolskiego projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. To wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolu. Projekt składa się z 8 modułów, które będą realizowane przez cały rok szkolny. Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami i szkołami podstawowymi. Program zachęca dorosłych do głośnego czytania dzieciom , wyrabia właściwe nawyki czytelnicze, wprowadza dziecko w świat literatury.