Poprzez zabawę kształtujemy orientację przestrzenną

Przedszkolaki podczas zajęć logopedycznych ćwiczą nie tylko narządy mowy, prawidłowy tor oddechowy, ale także słuch fonematyczny, pamięć , myślenie, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Wszystkie te ćwiczenia wspomagają logoterapię, a co za tym idzie późniejsze osiąganie sukcesów w szkole.
Podczas ostatnich zajęć maluchy doskonaliły orientację w schemacie własnego ciała, położenie przedmiotów względem siebie, drugiej osoby oraz przedmiotów względem innych przedmiotów.
W zabawie wykorzystaliśmy miniaturowe zabawkowe meble, postacie, owoce, a także budę z czterema zwierzątkami, co zapewniło dzieciom atrakcyjną formę ćwiczeń.
Każde dziecko miało okazję indywidualnie ułożyć przedmioty zgodnie z poleceniem nauczyciela, a także rozpoznać dany układ na swojej planszy. W zabawie tej doskonaliliśmy rozwój orientacji przestrzennej za pomocą takich pojęć jak: u góry – na dole, w środku – na zewnątrz, przed – za, prawo – lewo, obok.
Zagadnienie orientacji w przestrzeni jest obszarem, z którym mamy styczność niemalże każdego dnia. Dlatego też ważne jest, aby wprowadzać dzieci w świat pojęć związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej już od najmłodszych lat.