Poznajemy walory turystyczne i zabytki naszego jaworskiego powiatu

„Piękna Nasza Polska Cała”, pod tym hasłem w grupie Biedronek rozpoczęliśmy cykl zajęć edukacyjnych, których głównym zamierzeniem jest kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego kraju oraz poczucia tożsamości narodowej. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny organizowany jest przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Niezwykle ważnym aspektem edukacji patriotycznej jest ukierunkowanie młodego człowieka na więzi ze swoim regionem, stworzenia silnej relacji z jego „Małą Ojczyzną”. O tych właśnie relacjach mówiła zaproszona do naszego przedszkola Pani Aneta Kucharzyk Starosta Powiatu Jaworskiego, jednocześnie omawiając miejsca i zabytki, które dzieci mogą obejrzeć i zwiedzić w naszym powiecie. Niezwykłe wrażenie na przedszkolakach zrobiły zdjęcia Zamku w Bolkowie i Zamku Piastowskiego w Jaworze, ponadto dzieci miały okazję usłyszeć brzmienie organów znajdujących się Kościele Pokoju w Jaworze oraz obejrzeć wystawy stałe w Muzeum Regionalnym. Pani Starosta zapraszała również do przemierzenia szlaków turystycznych: Dolnośląskiego Szlaku Cystersów, Wygasłych Wulkanów, Kopaczy oraz Parku Krajobrazowego Chełmy z rezerwatem Wąwozem Myśliborskim i tzw. Małymi Organami Myśliborskimi. To była bardzo cenna lekcja patriotyczna, która dostarczyła pomysłów, jak aktywnie spędzać wolny czas i jednocześnie łączyć tożsamość z naszym regionem. Na zakończenie Pani Starosta wręczyła dzieciom upominki promujące nasz region.