STARTUJEMY!

 

Grupa 5-latków z Przedszkola w Męcince wraz ze swoją wychowawczynią Anną Łękawą bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Głównymi celami projektu są: kształtowanie postaw patriotycznych, kształtowanie tożsamości narodowej, poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt ruszył 3 września i będzie trwał do 31 grudnia 2018 roku. W ramach Projektu zaplanowane są działania do zrealizowania zgodnie z harmonogramem. Pierwszym zrealizowanym zadaniem jest:
„Zorganizowanie Kącika Patriotycznego Piękna Nasza Polska Cała w placówce”. I oto on…