W krainie głosek

Warunkiem pięknej mowy jest staranna i wyrazista wymowa samogłosek. Przekonały się o tym przedszkolaki podczas ostatnich grupowych zajęć logopedycznych.
Dzieci z zaangażowaniem poznawały samogłoski, ćwiczyły prawidłową ich wymowę poprzez różne zabawy artykulacyjne, słuchowe i ruchowe. Starannie nazywały samogłoski w izolacji oraz zestawach przedłużając i modulując ich wymowę.

Wśród zabaw samogłoskowych znalazły się: zabawa ruchowa z kostką samogłoską, łowienie sitkiem z wody samogłoskowych nakrętek, układanie motyli z samogłosek, dobieranie do siebie samogłoskowych psów oraz układanie samogłosek po wzorze z kolorowych nakrętek.
Dla przedszkolaków ze starszych grup nie było to pierwsze spotkanie z samogłoskami, dlatego też rozpoznawały je samodzielnie, a także podawały wyrazy i imiona, w których one występują.
Wymowa samogłosek nie sprawiła przedszkolakom żadnych problemów, bowiem samogłoska pojawia się w artykulacji dziecka jako jedna z pierwszych głosek. Od samogłosek zaczyna się zwykle terapia logopedyczna oraz wczesna nauka czytania. Ułatwiają nam one wyrażanie emocji oraz nadają naszej wypowiedzi smaku.
A. Jaworska