Warsztaty muzyczne przedszkolaków z Przybyłowic

6 września przedszkolaki z Przybyłowic uczestniczyły w warsztatach muzycznych, na których poznały najmłodszy instrument świata „Hang Drum”. Dzieci doświadczyły dokładniejszego odbierania zjawisk akustycznych, dostrzegania jakości dźwięku, jego ruchu, dynamiki, tempa i rytmiki.

Dziecko w wieku przedszkolnym wyróżnia się naturalną wrażliwością na muzykę. Poprzez muzykę kształci ono swoje zdolności i zainteresowania. Obcowanie z muzyką sprzyja twórczemu i pełniejszemu kształtowaniu jego osobowości. Im bliższy i częstszy kontakt dziecka z muzyką, tym pełniejszy jego rozwój. Zainteresowanie muzyką kieruje małego człowieka ku własnej twórczej działalności.