Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Męcince

Rytmika i taniec – zajęcia dodatkowe w przedszkolu mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci na zajęciach uczą się piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych (fletach prostych, dzwonkach, tamburynach), uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki.

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.