14 października dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego informuje, że dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych zgodnie z Art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela. W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.