# 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI

Warsztaty edukacyjne w klasie 2 pod hasłem: Moje prawa – Ważna sprawa! Nasi fantastyczni uczniowie pracowali z pedagogiem szkolnym. Omawiano prawo dzieci do ochrony przed krzywdzeniem, a także formy i skutki przemocy rówieśniczej Równolegle z prawami przepracowano obowiązki- ucząc się, jak odróżniać przemoc od troski