29 Akcja Sprzątanie Świata

29 Akcja Sprzątanie Świata – Polska nt. Wszystkie śmieci są nasze z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Męcince – do tej akcji włączyła się cała nasza szkoła. Uczniowie od klasy I do klasy VIII. 21.09.2022r. i 22.09.2022r. wyposażeni w rękawiczki i worki uczniowie klasy I -VII wraz z nauczycielami wyruszyli porządkować teren. Klasy I-III oraz IV-V-VII zadbały o piękny wygląd terenu wokół szkoły i całej miejscowości Męcinki, a uczniowie z klasy VI posprzątali teren wokół Zbiornika Wodnego Słup w gminie Męcinka.
W akcję zaangażował się również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za co bardzo dziękujemy. Sprzątanie odbyło się sprawnie, z wielką energią do działania, a podczas akcji zebrano około 100 worków śmieci. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.
Ta akcja na długo pozostanie w naszej pamięci.
DZIĘKUJEMY! Za wasze zaangażowanie. Za każdą akcję terenową. Za każdą lekcję poszanowania Ziemi, na której żyjemy. Za Wasz czas i za to, że troszczycie się o swoją najbliższą okolicę. Jesteście wielcy! Wielkie zielone serce dla WAS.