Akademia Lubella

Akademia Lubella to program edukacyjny, którego celem jest edukacja młodzieży na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu.

Akademia Lubella uczy nie tylko komponowania zróżnicowanych, wartościowych posiłków, ale również prawidłowych zachowań związanych z niemarnowaniem jedzenia i doceniania samodzielnego przygotowywania posiłków, a także wartości płynących ze wspólnego spożywania posiłków.

W klasach 6-8 na lekcji biologii oraz na świetlicy zostały przeprowadzone zajęcia związane ze zdrowym stylem życia i gotowaniem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Materiały dydaktyczne dotyczyły zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych, kwestią niemarnowania jedzenia oraz spożywaniem i przygotowywaniem posiłków. Wierzymy, że przygotowany program „Akademia Lubella” pomógł nam wprowadzić dzieci w świat racjonalnego przygotowywania posiłków i zachęci do podejmowania w codziennym życiu aktywności mających na celu niemarnowanie żywności.