Akcja ewakuacja

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince został przeprowadzony próbny alarm. Zgodnie z przepisami akcja ewakuacyjna musi mieć miejsce w pierwszych tygodniach nauki.

15 września uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, po sygnale dźwiękowym oznaczającym alarm, opuścili szkolne mury i udali się w wyznaczone miejsce zbiórki. Wicedyrektor Wioletta Kudłacz wyjaśniła uczniom cel przeprowadzenia tego typu akcji i podziękowała wszystkim za odpowiedzialne zachowanie. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Blisko dwieście osób opuściło szkołę w ciągu 3,5 minuty. Przed akcją zostały powiadomione odpowiednie służby – straż pożarna i jednostka samorządu terytorialnego.