Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Uczniowie Zespołu Szkół w Męcince, podobnie jak w ubiegłych latach, przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorem głównym jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, w szkole przedsięwzięcie koordynowała biblioteka szkolna prowadzona przez nauczycielkę Agnieszkę Śmiłowską. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, bibliotek szkolnych, bibliotek publicznych i innych instytucji w Polsce i za granicą.

Celem akcji jest wrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży; promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo; podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury. To również upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”. Akcja służy też promocji bibliotek oraz podkreślaniu ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

W Zespole Szkół w Męcince uczniowie zebrali się w szkolnym amfiteatrze z książkami (każdy swoją). Przygotowali też hasło „Czytamy!”, które zostało przez wszystkich odkrzyknięte. Ponadto poszczególne klasy ubrały się w określony kolor. Wszystkie zadania najpełniej wykonała klasa 6, za co otrzymała z rąk dyrektor szkoły Bogusławę Kałużną nagrodę – ciekawą grę planszową. Wydarzenie zostało udokumentowane fotograficznie.

https://czytamy.org/sprawozdanie/2019/7790/Zespol-Szkol-w-Mecince