Akcja pomocy podsumowana

Nasza Szkoła włączyła się w akcję pomocy Rodzinom z Ukrainy, którą prowadzi Fundacja CoradCor. Zebraliśmy dary w ramach jałmużny wielkopostnej, które już są w drodze do potrzebujących mieszkańców Czarnomorska koło Odessy. Dziękujemy klasie 5,6,8a i 8b oraz grupie osób z klasy 7 za okazaną pomoc i wielkie serce.