Akcja sprzątania zbiornika wodnego Słup

Podziękowania dla klasy VI a I VI b oraz ich opiekunów: Pani Grażyny Puciato i Pani Żanety Majchrzak 🙂
Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania „ŚWIATA”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. W Polsce akcja pod nazwą “Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się począwszy od 1994 r. Krajowym patronem
i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wiek szkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w tym okresie posiadają dużą zdolność przyswajania nowych umiejętności. Dlatego w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
Nasza szkoła już od wielu lat jest uczestnikiem akcji „Sprzątania Świata” we współpracy z Urzędem Gminy i Służbą Ochrony Przyrody. W dniu 19 września 2020 r. nasi uczniowie z klas VI w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyli w akcji i oczyszczały z odpadów teren Zbiornika Słup. Dzieci „uzbrojone” w rękawice ochronne i foliowe worki na odpady przemierzały znajomy teren. Udział w sprzątaniu poprzedzony został wystąpieniem wójta gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego i kierownika Straży Ochrony Przyrody pani Agnieszki Stańczak na ww. temat, która zainspirowała naszych uczniów do działania mającego na celu dbanie o nasze najbliższe środowisko. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie – „Dlaczego trzeba sprzątać świat?” Uczniowie z wielkim zaangażowaniem porządkowali otoczenie wokół Zbiornika Słup. Akcja odbyła się sprawnie, z wielką energią do działania. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajamy dzieciakom już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
PAMIĘTAJ! „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.” /Florian Plit/