ANTONINA JARECKA I MICHAŁ RODZEŃ NA GALI ZDOLNEGO ŚLĄZAKA

We wtorek, 17 maja 2022 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów „zDolny Ślązak”. Uczestniczyli w niej wraz z rodzicami uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince: MULTILAUREATKA Antonina Jarecka z kl. 8a (TYLKO 2 UCZNIÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU CZTEROKROTNYM LAUREATEM) i Michał Rodzeń z kl. 8b. Przypomnijmy, że Tosia została finalistką z fizyki oraz laureatką z biologii, historii, języka polskiego i matematyki, a Michał laureatem z fizyki.

Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują przedmioty szkolne: język polski, matematykę, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski oraz język niemiecki.
Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych,
a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich.
Z informacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wynika, że w roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665.
Wyłoniono 388 laureatów: w tym 1 laureata pięciokrotnego, 2 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 24 laureatów dwukrotnych oraz 300 jednokrotnych. Laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień od 2000 r. Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.