Astronomiczna lekcja geografii

16 października 2019 r. klasy VIA i VIB z Męcinki razem z klasą VI z Piotrowic wzięła udział w prelekcji pod tytułem ,,Gwiazdy” w Hotelu Qubus w Legnicy przygotowanej przez grupę Astronom. Autorska prelekcja multimedialna z wykorzystaniem ilustracji, animacji obejmowała następujące tematy: czym są gwiazdy?; jak powstają z obłoków gazu i pyłu międzygwiazdowego?; dlaczego świecą?; czy można zbudować sztuczną gwiazdę?; jak są duże?; odległości od gwiazd; co się z nimi dzieje kiedy kończy się im „paliwo”; różne rodzaje scenariuszy zakończenia świecenia gwiazd; czy są dla nas przydatne? Spotkanie trwało 90 minut.

Astronomia to nie tylko nauka o gwiazdach i Wszechświecie. To matematyka, fizyka i chemia. Zgłębianie wiedzy związanej z astronomią pozwoli na ogólny rozwój naszej  młodzieży w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych.  Ta prezentacja multimedialna ma pomóc uczniom szczególnie uzdolnionym i zainteresowanych astronomią rozpocząć ciekawą i wciągająca przygodę z nauką o Kosmosie.

Atrakcyjna lekcja astronomii, połączona z praktycznym pokazem nieba, omówieniem podstawowych pojęć astronomii pozycyjnej, pokazaniem zasad pomiarów położeń i ruchów ciał niebieskich pozwoli na lepsze zrozumienie i pobudzenie młodzieży do rozwijania własnych zainteresowań nie tylko astronomią, ale również szeroko pojętymi naukami ścisłymi.

Rozgwieżdżone niebo, podróże kosmiczne, odkrycia planet poza Układem Słonecznym, czarne dziury, nieskończoność Wszechświata. To tylko niektóre obszary astronomii. Prelekcja, na której byli uczniowie, powstała z myślą o rozwijaniu zainteresowania młodzieży tematyką astronomiczną, a także jako uzupełnienie treści zawartych w podstawie programowej. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli prelekcję  i z pełnym zasobem wiedzy z uśmiechem na twarzy powrócili do szkoły.