Atrakcyjne zajęcia laboratoryjne z chemii

We wtorkowy grudniowy poranek uczniowie klas siódmej i ósmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince wyjechali do Wrocławia, aby wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych w instytucie Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem zajęć było poznanie rodzajów reakcji chemicznych i przeprowadzenie doświadczeń, które je przedstawiają. Bardzo ważne było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – uczniowie pracowali w fartuchach, mieli rękawice i okulary ochronne. Wykonywali eksperymenty pod opieką i nadzorem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemicznego. Nabyli umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz rzetelnego opisu przeprowadzonych doświadczeń. Spalanie magnezu (synteza), rozkład nadtlenku wodoru pod wpływem katalizatora (MnO2) (analiza), reakcja cynku z kwasem solnym (wymiana), reakcja miedzi z roztworem azotanu (V) srebra, reakcja jodku potasu z azotanem (V) ołowiu (II) to niektóre z przeprowadzonych samodzielnie przemian. Półtora godziny tak szybko minęło, że z żalem trzeba było kończyć zajęcia: umyć używane szkło laboratoryjne i posprzątać swoje stanowiska pracy. Należy dodać, że grupa została pochwalona przez osoby prowadzące zajęcia za zaangażowanie, postawę i w pełni odpowiedzialne zachowanie.
Po zajęciach na Wydziale Chemicznym uczniowie korzystali z basenów rekreacyjnych Aquaparku Wrocław.