Biblioteka marzeń

Czwartoklasiści pod kierunkiem pani Agnieszki Śmiłowskiej – nauczycielki języka polskiego i szkolnej bibliotekarki, a także wychowawczyni Joanny Fitrzyk przygotowali projekty biblioteki swoich marzeń. Pracując w grupach omówili swoje pomysły, podzielili się zadaniami i wspólnie zrealizowali projekty. Pomysł każdej grupy był inny. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Ponadto pani Agnieszka przedstawiła uczniom nowości książkowe zakupione do biblioteki. Zajęcia odbyły się w ramach działań promujących czytelnictwo z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.