BohaterON – kartka do Powstańca

Uczniowie Zespołu Szkół w Męcince z dużym zainteresowaniem i radością przystąpili do akcji „BohaterON w Twojej Szkole”. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Klasy starsze naszej szkoły, czyli uczniowie Gimnazjum i klas VIII samodzielnie pisali kartki. Wcześniej na lekcjach historii poznali przyczyny, przebieg i skutki powstania. Młodsze klasy podeszły do tematu plastycznie i z dużym zaangażowaniem wykonały małe artystyczne dzieła. Klasy IV-V pisały i wysyłały kartki on-line. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Akcję koordynowała pani Wioletta Buczkowska, a pomagały panie Beata Melnarowicz i Żaneta Majchrzak.