BohaterON w naszej szkole

Uczniowie Zespołu szkolno-Przedszkolnego wzięli udział już po raz trzeci w akcji „BohaterON w Twojej Szkole”. Jest to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!…

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach akcji odbywały się lekcje o Powstaniu Warszawskim i walce ludności polskiej, a w szczególności młodzieży w czasie II wojny światowej. Uczniowie klas V-VIII wykonywali kartki dla żyjących powstańców, pisali życzenia oraz podziękowania za walkę o wolna Polskę.