Certyfikat dla nauczycieli

Nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince uczestniczyli w projekcie „Polityka Ochrony Dzieci w placówkach oświatowych”. To już kolejne szkolenie podwyższające kompetencje zawodowe, aktualizowanie zdobytej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości przydatnych w codziennej pracy.