Cykl zajęć – edukacja regionalna w Krainie Wygasłych Wulkanów

5. października uczniowie z naszej szkoły z klasy III i V uczestniczyli w zajęciach o tematyce regionalnej prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych edukatorów (geologów i przyrodników). Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem aktywnych metod pracy (zadania, wyzwania, praca w grupach, zabawy, gry).
Dzieci z klasy III brały udział w zajęciach ,,Mój mały świat wśród Kaczawskich Wulkanów”. Celem zajęć było rozwijanie w uczniu poczucia tożsamości regionalnej, a co za tym idzie kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska społecznego, kulturowego oraz przyrodniczego. Uczniowie zostali przywitani przez edukatora zabawą integracyjną Krasnoludek. Uczestniczyli w pogadance „Czym jest edukacja regionalna i czemu służy?”. Obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą najważniejsze fakty historyczne, przyrodnicze i kulturowe z regionu. Edukatorzy aktywizowali uczniów przy pomocy gier dydaktycznych oraz pracy z opowiadaniem. Na podsumowanie uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie sprawdzającym stan wiedzy o regionie po przeprowadzonych warsztatach.
Dzieci z klasy V uczestniczyły w zajęciach ,,Moje miejsce w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na temat Krainy Wygasłych Wulkanów, budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o regionalne dziedzictwa przyrodnicze i kulturowe. Na początku warsztatów pomiędzy uczestnikami przeprowadzona została rozmowa wstępna, by zbudować dobrą relację i poznać ich stan wiedzy o regionie. Później odbyła się prezentacja multimedialna o Geoparku, najważniejszych walorach przyrody ożywionej i nieożywionej. Po przerwie miała miejsce praca grupowa z regionalnymi grami edukacyjnymi oraz praca z mapą – podstawy czytania mapy.
Szkoła otrzymała dwa zestawy 5 autorskich gier edukacyjnych o tematyce regionalnej.