Dbamy o zdrowie psychiczne

Nasza szkoła bierze udział w projekcie organizowanym przez firmę Cogito oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. Program realizowany jest do końca 2025 r.Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tak ważnym projekcie pozwoli zadbać o zdrowie psychiczne uczniów naszej szkoły.

Dane kontaktowe dot. realizacji Programu:

Koordynator regionu – Legnica:

Małgorzata Maciejewska, tel. 789838434, e – mail: malgorzata.maciejewska@cogitozdrowie.pl

Infolinia tel. 800 805 600 e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl