Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych

24 marca uczniowie klas VIII uczestniczyli w Dniach Otwartych organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą edukacyjną, warunkami organizacyjnymi, a także zasadami rekrutacji. Kandydatom zaproponowano ciekawe zajęcia warsztatowe oraz spotkania ze starszymi kolegami. Mamy nadzieję, że zebrane informacje i doświadczenia pomogą naszym przyszłym absolwentom podjąć właściwą decyzję edukacyjno-zawodową.